GROUND SOURCE DESIGNER

Ground Source Designer

an integrated toolkit for designers

The Ground Source Designer ToolKit

vertical borehole ground heat exchanger

De Ground Source Designer Toolkit is een verzameling van gereedschappen voor het ontwerpen van verschillende typen bodemwarmtewisselaars, het uitvoeren van interferentiestudies en het optimaliseren van clusters van individuele systemen bij ontwerp of voor interferentiegebieden. De volgende methoden zijn beschikbaar:

  • Bepalen van negatieve interferentie tussen kleine gesloten - verticale - bodemenergiesystemen, eenvoudige beperkte versie (ITGBES).
  • Bepalen van negatieve interferentie, nauwkeurigere berekening en geen beperkingen (ITGBES_PRO).
  • Geintegreerd ontwerp van clusters individuele verticale bodemenergiesystemen< (ITGBES_DES).
  • Optimalisatie en planning van grootschalige toepassing verticale bodemenergiesystemen in interferentiegebieden (ITGBES_PLAN).
  • Ontwerpen van verschillende typen bodemwarmtewisselaars (verticaal, horizontaal, ring-type en spiraal/aardwarmtekorf).

login aub of neem contact met ons op voor gebruik van de "ground energy designer toolkit"